LORIOT INDUSTRIAL CO.,LTD

LORIOT INDUSTRIAL CO.,LTD

LORIOT INDUSTRIAL CO.,LTD​

Địa chỉ: 129 Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: + 84 28 3899 1163

Fax:            +84 28 3899 1189

Website: http://www.loriot.com.vn

Email: info@loriot.com.vn

 

Địa chỉ: Chi nhánh LORIOT Hà nội

Lầu 4, Tòa nhà Ngân hàng, Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại:  +84 24 3791 4812

Fax:            +84 24 3791 4814

Website: http://www.loriot.com.vn

Email: info@loriot.com.vn

 

LORIOT Philippines Sales  Office

Email: sales.ph@loriot.com.vn

Website: http://www.loriot.com.vn