icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

268 DÂY THIẾT HÀN

268 dây thiết hàn cung cấp hiệu suất khả năng làm việc nhất quán cho cả hàn rô bốt và hàn thủ công trong ngành công nghiệp điện tử.

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

275 KEM HÀN

Kester 275 kem hàn cho dây hàn cored được phát triển để cung cấp hiệu suất làm ướt vượt trội cho hàn tay trong ngành công nghiệp điện tử

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

331 DÂY THIẾC HÀN

Kester 331 Kester 331 dây thiếc hàn là một công thức hòa tan trong nước để sử dụng cho dây hàn có chất trợ dung

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

44 DÂY THIẾC HÀN

44 dây thiếc hàn với tính di động cao và công dụng hàn nhanh chóng của dây thiếc này dẫn đến hàn dây chuyền sản xuất đáng tin cậy hơn.

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

245 DÂY THIẾC HÀN

Kester 245 dây thiếc hàn được phát triển để bổ sung cho các dòng chất lỏng có cặn thấp đang được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật mới nhất