DUNG DỊCH 3M™ NOVEC™ 7500

DUNG DỊCH 3M™ NOVEC™ 7500

icon-lich.svg Tháng Tư 20, 2022

Dung Dịch 3M™ Novec™ 7500 là dung dịch không bắt cháy với chỉ số GWP (nguy cơ gây hiện tượng nóng lên toàn cầu) thấp. Nhờ có đặc tính trơ và cách điện tốt nên dung dịch này có thể thay thế các chất có nguy cơ gây GWP cao hơn như PFC và PFPE trong nhiều ứng dụng khác nhau.

  • Ứng dụng trên các thiết bị nhiệt
  • Dải sản phẩm rộng
  • Không bắt lửa. Độc tính thấp
  • Không dẫn điện
  • Tương thích với nhựa
  • Độc tính thấp
  • Nguy cơ gây hiện tượng trái đất nóng lên thấp (GWP)
  • Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7500 không có nguy cơ phá hủy tầng ozon.
  • Dung môi không chứa các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (US EPA)

Related products

Oops! There are no related products

Sign Up To Get Latest Updates