icon-lich.svgTháng Tư 20, 2022

DUNG DỊCH 3M™ NOVEC™ 7500

Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 7500 là dung dịch không bắt cháy với chỉ số GWP (nguy cơ gây hiện tượng nóng lên toàn cầu) thấp.

Sign Up To Get Latest Updates