icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

(SNPB) THANH THIẾC CHÌ HÀN

Kester Ultrapure® tin-lead (snpb) thanh thiếc chì hàn là chất hàn thanh tiêu chuẩn công nghiệp để sử dụng trong các ứng dụng điện tử công nghệ cao, nơi căng bề mặt thấp hơn và khả năng lấp đầy lỗ là điều cần thiết.

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

THANH THIẾC HÀN HỢP KIM

THANH THIẾC HÀN HỢP KIM. Được sản xuất bởi một quy trình đặc biệt kiểm soát sự bao gồm của oxit và tạp chất kim loại và phi kim loại.

icon-lich.svgTháng Tám 3, 2021

K100LD THIẾC HÀN HỢP KIM

K100LD thiếc chì hàn hợp kim, không chì, không bạc được kiểm soát cấu trúc hạt trong khớp hàn và để giảm thiểu sự hòa tan của đồng vào nồi hàn

Sign Up To Get Latest Updates