Careers

TOÀN THỜI GIAN

Kỹ sư dịch vụ

 • icon-citty.svg

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LORIOT

 • icon-location.svg

  129 Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM​

 • apply

TOÀN THỜI GIAN

Kỹ sư bán hàng

 • icon-citty.svg

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LORIOT

 • icon-location.svg

  129 Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM​

 • apply

Sign Up To Get Latest Updates