44 DÂY THIẾC HÀN

44 DÂY THIẾC HÀN

icon-lich.svg Tháng Tám 3, 2021

44 DÂY THIẾC HÀN

Kester 44 dây thiếc hàn là một công thức nhựa thông kích hoạt để sử dụng trong dây hàn. 44 dây thiếc hàn đã gần như thống trị lĩnh vực hàn lõi nhựa thông được sử dụng trong hơn bốn thập kỷ. Một tính năng hiệu suất nổi bật của dây thiếc hàn này là công dụng làm ướt “tức thì”. Tính di động cao và công dụng hàn nhanh chóng của dây thiếc này dẫn đến hàn dây chuyền sản xuất đáng tin cậy hơn. 44 được phân loại là ROM1 theo J-STD-004.


Related products

268 DÂY THIẾT HÀN

268 dây thiết hàn cung cấp hiệu suất khả năng làm việc nhất quán cho cả hàn rô bốt và hàn thủ công trong ngành công nghiệp điện tử.

275 KEM HÀN

Kester 275 kem hàn cho dây hàn cored được phát triển để cung cấp hiệu suất làm ướt vượt trội cho hàn tay trong ngành công nghiệp điện tử

331 DÂY THIẾC HÀN

Kester 331 Kester 331 dây thiếc hàn là một công thức hòa tan trong nước để sử dụng cho dây hàn có chất trợ dung

245 DÂY THIẾC HÀN

Kester 245 dây thiếc hàn được phát triển để bổ sung cho các dòng chất lỏng có cặn thấp đang được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử.

Sign Up To Get Latest Updates